Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Spotkaniu Grupy Roboczej Przewlekłej Białaczki Szpikowej, które odbędzie się w dniach 24–25 lutego 2012 roku w Hotelu Hilton Gdańsk, przy ul. Targ Rybny 1.
W czasie Spotkania zostaną przedstawione aktualne wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne, a także perspektywy terapii przewlekłej białaczki szpikowej. Wykłady będą uwzględniać doniesienia dotyczące epidemiologii i efektów stosowanych terapii.
W tym roku poszerzamy poruszane tematy o inne nowotwory mieloproliferacyjne, w terapii których znalazły zastosowanie nowe leki.
Mam nadzieję, że dobór tematów sesji oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że nasze Spotkanie okaże się interesujące i dostarczy Państwu okazji do wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.
Licząc na Państwa aktywny udział w Spotkaniu, pozostaję z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann